Teiars Huw Lewis

Rydym yn fusnes lleol sy'n cynnig gwasanaeth ‘galw i mewn‘, gwasanaeth 'galw heibio' a gwasanaeth ‘cadw lle’ ar y we. Fydd ddim angen i chi dalu ar-lein wrth gadw lle ar-lein, gallwch gadw eich lle a dewis dyddiad i ddod i mewn i osod eich teiars a thalu yn y ffordd arferol.

Mae Teiars Huw Lewis yn ganolfan cyflenwi a gosod teiars lleol yn gwasanaethu ABERYSTWYTH, LLANBEDR PONT STEFFAN a MACHYNLLETH a'r ardaloedd cyfagos. Rydym yn cynnig gwasanaeth personol ynghyd â gwybodaeth leol a dewis gwych o deiars i siwtio pob poced a cherbyd. Rydym hefyd yn falch iawn o fod yn Ganolfan Michelin ardystiedig.

Ynghyd â theiars rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth cydbwyso ac alinio olwynion ynghyd â chyflenwi a gosod batris, brêcs a'r holl ddarnau angenrheidiol sy'n ofynnol i gadw'ch car mewn cyflwr diogel ac addas i'r ffordd fawr.

Gallwch ddefnyddio'r wefan hon i archebu eich teiars neu gallwch alw i mewn i'n gweld os nad ydych chi'n siŵr beth ydych chi eisiau ac angen cyngor.