Peipen Fwg

Yn Teiars Huw Lewis Tyres, rydym yn cadw pibellau mwg i ffitio'r dewis mwyaf o fotobeics, ceir a faniau. Galwch heibio i gael diagnosis o gyflwr yr egsost a dyfynbris am ddim.

Mae system pibell ecsôst iach yn bwysig i gynnal iechyd a lles teithwyr y car, injan sy'n rhedeg yn llyfn ac yn dawel a sicrhau eich bod yn cael yr injian i redeg yn effeithlon. Os oes gennych unrhyw bryderon yn ymwneud â chyflwr peipen fwg eich car, yna galwch heibio am wiriad diogelwch am ddim.

Mae pibellau ecsôst Teiars Huw Lewis yn cynnwys gwarant blwyddyn lawn.