Bar Tynnu (Drawbar)

Rydym yn cyflenwi bariau tynnu gan restr eang o gynhyrchwyr blaenllaw sydd wedi'u lleoli yn y DU a chyfandir Ewrop. Rydym yn cyflenwi bariau tynnu Towsure Witter, Bosal, Brinck ac eraill.

Mae gennym filoedd o fariau tynnu sydd ar gael i ni yn uniongyrchol o'r cynhyrchwyr, gan amlaf os yw'n cael ei archebu cyn 2pm dylai gyrraedd y diwrnod gwaith canlynol.

Rydym bellach yn cadw stoc o amrywiaeth eang o offer trydanol penodol i gerbydau (llawer ohonyn nhw‘n "becynnau plygio i mewn") ynghyd â'r pecynnau trydanol cyffredin.

Ynghyd â bariau tynnu rydym hefyd yn cyflenwi ac yn gosod amrywiaeth o raciau beics/raciau a bocsys to. Cysylltwch â ni i weld yr amrywiaeth sydd ar gael gennym.

O 1998 mae cyfreithiau'r Gymuned Ewropeaidd wedi gwella ansawdd bariau tynnu, ond maen nhw hefyd wedi gosod rhai cyfyngiadau ar yr hyn y gallwch ei osod.

Cymorth Teiars Ochr Ffordd 24/7

Mae Teiars Huw Lewis Tyres yn deall y gall sefyllfaoedd argyfyngus ac anfwriadol godi o bryd i'w gilydd. Mae ein gwasanaeth ymateb cyflym yn golygu y gallwch fod yn hyderus y bydd Teiars Huw Lewis yno i gael eich cerbyd masnachol yn ôl ar y ffordd.

Mae Teiars Huw Lewis yn unigryw yn y ffaith eu bod mewn sefyllfa i gynnig sicrwydd i gerbydau yn torri i lawr ar draws y wlad sy'n sicrhau bod eich cerbydau yn ôl ar y ffordd mor gyflym a diogel â phosibl ar draws y DU.

Mae timau ymroddgar yn canolbwyntio ar gerbydau yn torri i lawr ar gael 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos a 365 diwrnod y flwyddyn. Mae ein tîm ochr ffordd i gyd wedi'u hyfforddi gyda MICHELIN ac fe allan nhw ddatrys problemau torri i lawr wrth ochr ffordd yn effeithiol ac yn gyflym.

Mae rhestr brisiau clir a syml ar gael ar gyfer y gwasanaethau canlynol:

 • Ymateb Cyflym - ar gyfer cymorth torri i lawr wrth ochr y ffordd.
 • Cymorth Torri i Lawr - ar draws y DU, 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos.
 • Gwaith Gwasanaeth wedi'i Drefnu - cerbydau yn ôl ar y ffordd cyn gynted â phosibl.
 • Gwasanaeth mewn Canolfannau - gwasanaeth technegol diogel a gonest.
 • Syml a Chlir – system brisio glir.

Os ydych chi'n torri i lawr a'i fod yn gysylltiedig â theiar, yna ffoniwch ein tîm profiadol ar 01970 611166

Gwasanaeth Teiars 24 awr yn:

 • Y Bermo
 • Dolgellau
 • Y Drenewydd
 • Machynlleth
 • Tywyn
 • Aberdyfi
 • Llanidloes
 • Rhaeadr Gwy
 • Aberystwyth
 • Borth
 • Aberaeron
 • Tregaron
 • Llanbedr Pont Steffan
 • Llandysul
 • Aberteifi
 • Castell Newydd Emlyn
 • Llanymddyfri
 • Llanfair-ym-Muallt
 • Parc Cenedlaethol Eryri
 • Cei Newydd
 • Aber-porth
 • Llandysul
 • yr A487
 • yr A44
 • yr A470
 • yr A489
 • yr A458